Barion Pixel
Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

Adatkezelési tájékoztató

1.      Adatkezelő megjelölése és elérhetőségi adatai

Az adatkezelő cégneve: AVX Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: „Adatkezelő”)

Székhelye: 6726 Szeged, Radnóti utca 62.

Képviselője: Sárkány Ágnes ügyvezető

E-mail címe: avxcafe@gmail.com

Telefonszáma: +3670455 6545

2.      A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja, jogalapja és az adatok megőrzésének ideje

Fiók regisztráció

Az AVX Kft. Adatkezelő weboldala egyes funkciójának használata regisztrációhoz kötött, mely regisztráció során a felhasználók által megadott adatok az adatkezelő adatbázisába kerülnek. 

A kezelt adatok köre

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Megőrzési idő

Az Érintett által megadott személyes adatok (név, cím, email cím), jelszó, felhasználónév, telefonszám. Jogi személy esetén cégnév, adószám, cégjegyzékszám.

A felhasználó azonosítása, érintettel történő kapcsolattartás, webáruházon keresztül történő vásárlás lebonyolítása.

Az Érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) a) pont

Szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) b) pont

Az önkéntes hozzájárulás visszavonásáig (fiók törlése).

A regisztrációs adatok Adatkezelő részére történő rendelkezésre bocsátásával, valamint az Adatkezelő által az Érintett rendelkezésére bocsátott Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Érintett általi elfogadásával az Érintett és az Adatkezelő között egy olyan, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény hatálya alá tartozó szerződés jön létre, amelynek értelmében az Adatkezelő a Webáruházon keresztül megvásárolt termékek tulajdonjogának és birtokának Érintett részére történő átruházására, míg az Érintett a megvásárolt termékek vételárának megfizetésére köteles.

A fenti adatkezelések kapcsán az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy az Érintett azon adatainak megadása, amelyeket jogi kötelezettség vagy az Adatkezelővel létrejövő szerződés előkészítése, illetve teljesítése alapján kezel, a szerződéses jogviszony létesítése, illetve az abból származó egyes kötelezettségek teljesítése érdekében kötelező, a szükséges adatok megadása nélkül az Adatkezelő nem lenne képes a szerződéssel összefüggésben vállalt, vagy jogszabályban előírt kötelezettségei teljesítésére.

A fentiekben megadott megőrzési időket az Adatkezelő arra tekintettel határozta meg, hogy meghatározott adatok esetén a személyes adatok kapcsán jogi igényérvényesítés céljából is történhet adatkezelés, így ha a jogi igényérvényesítési idő hosszabb, mint az egyéb adatkezelési céllal érintett megőrzési idő lenne, az utóbbi került mindenhol feltüntetésre.

 

 

 

Vásárlás webáruházon keresztül

A kezelt adatok köre

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Megőrzési idő

A  www.avxcafe.hu linken elérhető webáruházon keresztül történő vásárláshoz szükséges adatok. Az Érintett által megadott személyes adatok (név, cím, email cím), telefonszám, bankkártya adatok.

A webáruházon keresztül történő vásárlás lebonyolítása.

Szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) b) pont

 

A szerződés teljesítéséhez kapcsolódó iratok az adó megállapításához való jog elévülési idejéig kerülnek megőrzésre (5 év).

 

Számlázás

A kezelt adatok köre

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Megőrzési idő

A webáruházon keresztül történő vásárlások számlázásához szükséges adatok. Az Érintett által megadott személyes adatok (név, cím, email cím), telefonszám, jogi személy esetén adószám. A megrendelt termékek megnevezése, fizetési határidő, fizetés státusza, fizetés dátuma, fizetési mód.

Vételárról való számla kiállítása és annak Érintett részére történő megküldése továbbá a számlázással összefüggő, az Adatkezelőt terhelő egyes adózási és számviteli jogszabályi kötelezettségek teljesítése.

A számlázással kapcsolatos adózási és számviteli jogszabályi kötelezettségek teljesítése, (GDPR 6. cikk (1) c) pont

Számvitelről szóló 2000. C. tv. 169. § (2)

 

Az adatok felvételétől számított 8 év.

 

Csomagküldés

Az AVX Kft. a webáruházon keresztül megvásárolt termékeket a megrendelésben megadott szállítási címre küldi külső szolgáltatók segítségével.

A kezelt adatok köre

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Megőrzési idő

A Webáruházon keresztül megvásárolt termékek megrendelő, vásárló részére történő átadásához szükséges adatok (ideértve a termékek postai úton, futár útján történő megküldését, illetve átvételi pontokon történő átadását). A kezelt adatok: postázási név, cím, telefonszám, e-mail cím, megrendelt termék neve, mennyisége.

A Webáruházon keresztül megvásárolt termékek megrendelő részére történő átadása.

Szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) b) pont

 

A szerződés teljesítéséhez kapcsolódó iratok az adó megállapításához való jog elévülési idejéig kerülnek megőrzésre (5 év).

 

A honlapon használt Cookie-kra vonatkozó szabályok

Az  AVX Kft. honlapjához bárki kiléte felfedése és személyes adatai megadása nélkül hozzáférhet, a honlapon és az ahhoz kapcsolt oldalakon szabadon és korlátozás nélkül szerezhet információkat. A weblap nem személyhez kötött információkat korlátlanul és automatikusan gyűjt a látogatókról. Ezekből az adatokból személyes adat azonban nem nyerhető, így a GDPR hatálya alá tartozó adatkezelést nem valósul meg.

Az  AVX Kft. a honlapon a Google Analytics webanalitikai szolgáltatást használja. A Google Analytics „sütiket” (cookies), a honlaplátogató számítógépén elhelyezett szövegfájlokat használ, amelyek célja, hogy segítse a weboldal használatának elemzését. A sütik által generált, a honlap használatára vonatkozó információkat (a honlaplátogató IP-címét) a Google amerikai egyesült államokbeli szervereire továbbítja, és ott tárolja.

A Google nem kapcsolja össze a sütik által generált információkat más adatokkal – éppen ezért a hatályos adatvédelmi szabályozás alapján nem valósítja meg személyes adatok kezelését. A honlaplátogató böngészője megfelelő beállításainak kiválasztásával visszautasíthatja a sütik használatát.

A jelen weboldal használatával a honlaplátogató hozzájárul adatainak feldolgozásához a fentiekben meghatározott módon és célokra.

A Google a fenti információkat a honlap az Ön által történő használatának értékelésére, elemzésére, a weboldalon végrehajtott tevékenységekről szóló riportok összeállítására, valamint a honlapon végrehajtott tevékenységekkel és az internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására használja.

A kezelt adatok köre

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Megőrzési idő

A honlapon használt Cookie-k által gyűjtött adatok.

Az Adatkezelő tevékenységének optimalizálása érdekében folytatott piackutatás.

Érintett hozzájárulása. GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont

Érintett hozzájárulásának a visszavonásáig, de legkésőbb az adatkezelési cél megszűnéséig.

 

3.      A személyes adatok címzettjei, a címzettek kategóriái

 

Adatfeldolgozók

Címzett megnevezése

Címzett státusza

Az adatátadás/-továbbítás/hozzáférés indoka / címzett bevonásával érintett tevékenysége

ShopRenter.hu Kft. (4028 Debrecen, Kassai út 129.)

Telefonszám: +36-1/234-5012

E-mail cím: info@shoprenter.hu

adatfeldolgozó

A cég a személyes adatok tárolására szolgáló szervert biztosítja és üzemelteti az AVX Kft. megbízásából.

Török Ildikó 51964810 kisadózó (székhelye: 6791 Szeged, Nyugati sor 1.) Telefon: +3620 405 0799

adatfeldolgozó

Az Adatkezelő részére nyújtott könyvelési tevékenység, a webáruházban történt vásárlásokhoz kapcsolódóan.

MPL Magyar Posta Logisztika Kft. (1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.) ugyfelszolgalat@posta.hu

Telefon: +36 80299-929 zöld szám

adatfeldolgozó

A webáruházon keresztül megvásárolt termékek házhoz szállításának biztosítása.

GLS Genaral Logistics Systems Hungary Kft.

 

Székhelye: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.

Telefonszáma: 36 29 886 660

E-mail címe: adminsales@gls-hungary.com

adatfeldolgozó

A webáruházon keresztül megvásárolt termékek házhoz szállításának biztosítása.

 

Önálló adatkezelő

Címzett megnevezése

Címzett státusza

Az adatátadás/-továbbítás / hozzáférés indoka / címzett bevonásával érintett tevékenysége.

Barion Payment Zrt. (1117 Budapest Infopark sétány 1.)

Telefonszám: +36 1 464 70 99

E-mail cím: hello@barion.com

https://www.barion.com/hu

önálló adatkezelő

A Webáruházon keresztül történő vásárlások során az online fizetés lebonyolítását biztosítja.

 

A személyes adatok fenti címzettek részére történő továbbításával az Adatkezelő az Érintettek adatait az Európai Unió országain kívüli harmadik országba nem továbbítja. Az Adatkezelő a személyes adatokat a fenti címzetteken kívül más személy számára nem továbbítja, kivéve, ha az adattovábbítás jogszabály, hatóság vagy bíróság rendelkezése folytán kötelező.

4.      Az Érintetti jogok

Az Érintett kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését, egyes esetekben kérheti továbbá az adatok kezelésének korlátozását, és tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen. Az Érintettet megilleti továbbá az adathordozhatósághoz és a felügyeleti hatósághoz történő panasz benyújtásához, valamint a jogorvoslathoz való jog, valamint az egyedi ügyekben alkalmazott automatizált döntéshozatal esetén a döntés hatályával kapcsolatos választás, valamint az emberi beavatkozás kérésének joga. Hozzájáruláson alapuló adatkezelés során az Érintett jogosult továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonására, amely azonban nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

A)    A hozzáféréshez való jog

Az Érintett bármikor jogosult felvilágosítást kérni arra vonatkozóan, hogy személyes adatait az Adatkezelő kezeli-e és miként, ideértve az adatkezelés céljait, a címzetteket, akikkel az adatait közölték, vagy a forrást, ahonnan az adatot az Adatkezelő megkapta, a megőrzési időtartamot, az adatkezeléssel kapcsolatos bármely jogát, továbbá az automatizált döntéshozatalra, profilalkotásra vonatkozó információkat, harmadik országba vagy nemzetközi szervezetnek való továbbítás esetén pedig az ezzel kapcsolatos garanciákra vonatkozó információkat. A hozzáférés joga gyakorlása során az Érintett arra is jogosult, hogy az adatok másolatát kérje, elektronikus úton benyújtott kérelem esetén – ellenkező Érintetti kérés hiányában – az Adatkezelő a kért információkat elektronikusan (pdf formátumban) bocsátja rendelkezésre. Amennyiben az Érintett hozzáférési joga hátrányosan érinti mások jogait és szabadságait, így különösen mások üzleti titkait vagy szellemi tulajdonát, az Adatkezelő jogosult az Érintett kérelmének teljesítését szükséges és arányos mértékben megtagadni. Abban az esetben, amennyiben az Érintett a fenti tájékoztatást több példányban kéri, az Adatkezelő a többlet példányok elkészítésének adminisztratív költségeivel arányos és ésszerű mértékű díjat számol fel.

B)    A helyesbítéshez való jog

Az Adatkezelő az Érintettre vonatkozó személyes adatokat annak kérésére helyesbíti vagy kiegészíti. Amennyiben kétség merül fel a helyesbített adat kapcsán, az Adatkezelő felhívhatja az Érintettet, hogy a pontosított adatot megfelelő módon – elsősorban okirattal – bizonyítsa az Adatkezelő számára. Amennyiben a jelen joggal Érintett személyes adatokat az Adatkezelő más személlyel (így például a címzettel mint adatfeldolgozóval) közölte, az Adatkezelő az adat helyesbítését követően haladéktalanul tájékoztatja ezeket a személyeket, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az Adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést. Az Érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja ezen címzettekről.

C)    A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Amennyiben az Érintett valamely vagy az összes személyes adatának törlését kéri, az Adatkezelő az(oka)t indokolatlan késedelem nélkül törli, amennyiben:

-       az Adatkezelőnek az adott személyes adatra már nincs szüksége abból a célból, amelyből azokat gyűjtötte vagy más módon kezelte;

-       olyan adatkezelésről van szó, amely az Érintett hozzájárulásán alapult, de a hozzájárulást az Érintett visszavonta és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

-       olyan adatkezelésről van szó, amely az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekén alapult, de az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és – közvetlen üzletszerzés célú adatkezelés elleni tiltakozást kivéve – nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

-       a személyes adatokat az Adatkezelő jogellenesen kezelte, vagy

-       jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges a személyes adatok törlése.

Amennyiben a jelen joggal Érintett személyes adatokat az Adatkezelő más személlyel (így például a címzettel mint adatfeldolgozóval) közölte, az Adatkezelő a törlést követően haladéktalanul tájékoztatja ezen személyeket, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az Adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést. Az Érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja ezen címzettekről. Az Adatkezelő nem minden esetben köteles a személyes adatok törlésére, különösen pl. abban az esetben, ha az adatkezelés szükséges jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

D)  Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az Érintett személyes adatai kezelésének korlátozását kérheti az alábbi esetekben:

-       az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát – ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

-       az adatkezelés jogellenes, de az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

-       az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

-       az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen – ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.

Az adatkezelés korlátozása azt jelenti, hogy a korlátozással Érintett személyes adatokat a tárolás kivételével az Adatkezelő nem kezeli, illetve csak abban a körben kezeli, amihez az Érintett hozzájárult, illetve az Adatkezelő ilyen hozzájárulás hiányában is kezelheti azokat az adatokat, amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy uniós, illetve valamely európai uniós tagállam fontos közérdekére tekintettel szükségesek. Az Adatkezelő az adatkezelés korlátozásának feloldásáról az Érintettet előzetesen tájékoztatja. Amennyiben a jelen joggal Érintett személyes adatokat az Adatkezelő más személlyel (így például a címzettel mint adatfeldolgozóval) közölte, az Adatkezelő az adatkezelés korlátozásáról haladéktalanul tájékoztatja ezen személyeket, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az Adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést. Az Érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja ezen címzettekről.

E)    A tiltakozáshoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen (az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges, vagy az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges), ideértve az említett rendelkezésen alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy  

-       az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy

-       az adatkezelés az Adatkezelő jogi igényeinek előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódik.

F) Az adathordozhatósághoz való jog

Az Érintett jogosult kérni, hogy az Adatkezelő azokat a személyes adatait, amelyeket ő hozzájárulás alapján vagy szerződéses jogalapon bocsátott az Adatkezelő rendelkezésére és az Adatkezelő automatizáltan (pl. számítógépes rendszerben) kezel, az Érintett részére tagolt formátumban adja át, akár más adatkezelőnek való átadás céljából is, vagy hogy – amennyiben az technikailag megvalósítható – a kérésére közvetlenül egy másik, általa megjelölt adatkezelő részére továbbítsa. Az Adatkezelő ilyen kérések esetén a kért adatokat pdf fájlként bocsátja rendelkezésre. Abban az esetben, amennyiben az Érintett adathordozhatósághoz való jogának gyakorlása hátrányosan érintené mások jogait és szabadságait, az Adatkezelő jogosult az Érintett kérelmének teljesítését szükséges mértékben megtagadni. Az adathordozhatóság körében tett intézkedés nem jelenti az adatok törlését, csak akkor, ha egyidejűleg az Érintett törlési kérelemmel is él, ennek hiányában tehát az adatokat az Adatkezelő mindaddig nyilvántartja, ameddig azok kezelésére céllal, illetve megfelelő jogalappal rendelkezik.

G) Panaszjog, jogorvoslathoz való jog

Ha az Érintett úgy ítéli meg, hogy az Adatkezelő általi személyes adatainak kezelése megsérti a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok, így különösen az Általános Adatvédelmi Rendelet rendelkezéseit, jogában áll a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál („NAIH”) panaszt benyújtani. A NAIH elérhetőségei:

 

Honlap: http://naih.hu/

 

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

 

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

 

Telefon: +36-1-391-1400

 

Fax: +36-1-391-1410

 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Az Érintettnek joga van más, így különösen a szokásos tartózkodási helye, munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti európai uniós tagállamban létrehozott, felügyeleti hatóságnál is panaszt tenni.

Tájékoztatjuk, hogy jogszabály alapján postai úton a 6726 Szeged, Radnóti u. 62. címen, vagy az avxcafe@gmail.com e-mail-címen érvényesítheti az Önt megillető jogokat, amely alapján a jogszabályban megjelölt keretek között:

a) hozzáférést kérhet az Önről kezelt személyes adatokhoz, illetve másolatukhoz (GDPR 15. cikk);

b) tájékoztatást kérhet az adatkezelés főbb jellemzőit (célja, kezelt adatok köre, bevont adatfeldolgozók, adatkezelés tartama) illetően (GDPR 15. cikk);

c) bármikor visszavonhatja hozzájárulását [GDPR 7. cikk (3) bekezdés];

d) kérheti az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatok indokolatlan késedelem nélküli helyesbítését vagy a hiányos személyes adatok kiegészítését (GDPR 16. cikk);

e) kérheti az Önre vonatkozó személyes adatok indokolatlan késedelem nélküli törlését (GDPR 17. cikk), ha

-       a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték,

-       Ön visszavonja a hozzájárulását, és a további adatkezelésnek nincs más jogalapja,

-       adatai kezelése jogellenesen történ.  Nem lehet az adatokat törölni, ha jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

f) kérheti az adatok használatának korlátozását (GDPR 18. cikk), ha:

-       Ön vitatja a személyes adatok pontosságát – ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát,

-       az adatkezelés jogellenes, Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását,

-       már nincs szükségünk a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy

-       Ön tiltakozott az adatkezelés ellen – ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy jogos indokaink elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben;

g) kérheti azt, hogy az Önre vonatkozó, Ön által megadott adatokat széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja vagy másik adatkezelő számára közvetlenül továbbítsuk (GDPR 20. cikk);

h) tiltakozhat hírlevelek küldése ellen – a tiltakozást követően e célból adatai nem kezelhetők [GDPR 21. cikk (2)–(3) bekezdés];

i) jogsérelem esetén lehetősége van továbbá az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szemben peres eljárást indítani az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága, valamint az Ön tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt; továbbá tartózkodási helye, munkahelye vagy a vélelmezett jogsértés helye szerinti felügyeleti hatóságnál eljárást kezdeményezhet (GDPR 77. cikk).

 

5.      Az érintett kérelmének megválaszolására nyitva álló határidő

 

Az Adatkezelő gondoskodik róla, hogy amennyiben a jelen adatkezeléssel kapcsolatban az Érintettek bármely jogukat gyakorolják és ezzel kapcsolatban az Adatkezelőt megkeresik, az Adatkezelő az ilyen kérelmekre indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb egy hónapon belül válaszol, ide nem értve a hozzájárulás visszavonásának esetét, amikor haladéktalanul intézkedik a hozzájárulás alapján kezelt adatok törléséről.

Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, az előző bekezdésben foglalt határidő további két hónappal meghosszabbítható. Ilyen esetben az Adatkezelő a határidő meghosszabbításáról a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet. Ha az Érintett a kérelmet elektronikus úton nyújtotta be, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni.

Az oldal tetejére